LECTOESCRIPTURA, ORTOGRAFIA, GRAMÀTICA I NUMERACIÓ- Aplicació creada per a professionals de l'educació (pedagogues i mestres), que permet realitzar un aprenentatge de l'escriptura inicial (a partir dels 5 anys). També s'aconsegueix consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Està estructurat per nivells, des de P-5 fins a l'edat adulta. Si desitgeu rebre informació de l'aplicació, només cal enviar una sol·licitud a "demanar informació" i, tan aviat com puguem, ens posarem en contacte amb vosaltres, via correu electrònic o via telefònica. https://ortowriteapp.com/

Ja siguis un centre o un particular, estàs a un sol clic de demanar informació

Unsplashed background img 2

És important saber que l'alumne/a ha de treballar de manera totalment autònoma, excepte aquells alumnes que comencen el procés de la lectoescriptura que, al principi, necessiten l'ajuda d'un adult.. El professional o familiar podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d'error que aquest comet i veure el seu progrés. Està demostrat que aquelles persones que en fan un ús correcte, evolucionen molt favorablement i s'aconsegueix una disminució important dels errors d'escriptura. A més, és una eina que, per la seva manera de funcionar, millora l'atenció i la memòria auditiva.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en treballar-hi més estona i tants dies a la setmana com es vulgui.

Funcionament

L'alumne/a sent una paraula o frase (atenció auditiva) i l'ha d'escriure (memòria a curt termini-funció executiva). Quan escriu una lletra que no toca, li surt una ratlla vermella acompanyada d'un so i no pot avançar fins que no escrigui la lletra correcta. La mateixa sessió li anirà sortint fins que la realitzi sense cap error. D'aquesta manera aconseguim que l'alumne/a estigui en tot moment actiu i concentrat en el seu procés d'aprenentatge, bàsic per tal que aquest sigui significatiu.

En tot moment, el professional pot veure què ha escrit l'alumne/a i si els errors són recurrents. Aquesta aplicació és molt útil per analitzar la tipologia d'error que es realitza i quan es tarda en corregir-lo. Podem demostrar que, a mesura que es va treballant, els errors que es feien, desapareixen. Al final de cada sessió, l'alumne/a és recompensat amb un joc.

Serà el professional qui assigni el set d'exercicis als seus alumnes, segons el nivell de cadascú.